Universal Robots

UR הינה החברה המובילה העולמית במכירת קובוטים, ומציעה 3 דגמים בסיסיים UR3, UR5, UR10

UR דוגלת בבניית קובוטים פשוטים, וזולים יחסית, ומאפשרת חיבור של מגוון רחב מאוד של יכולות משלימות לקובוט, על מנת להתאים אותו לצרכים הספציפיים של הלקוח.
קובוטי UR מיועדים לביצוע מגוון משימות על רצפות הייצור.

ה- UR משתלב ברצפות ייצור לצד צוות העובדים ומאפשר שיפור ניכר בתוצאות העסקיות ובפריון העבודה. רמת הדיוק הגבוהה לצד נוחות השימוש והבטיחות מסייעות למפעלי תעשיה רבים לייעל תהליכי עבודה ולהפנות עובדים למשימות מתוחכמות ומורכבות יותר. ממדיו הצנועים של ה-UR לצד פלטפורמת התוכנה המתקדמת מעניקה לו יכולת התאמה למגוון רחב של יישומים דוגמת פריקה והעמסה, אריזה, בדיקת מעגלים חשמליים, תחזוקה ועוד.

משתלב בעמדות עבודה קיימות

ל-UR זרוע בעלת 6 דרגות חופש המאפשרת לו גמישות רבה. הוא יכול לשאת משקלים של 3, 5, או 10 ק"ג בהתאם לדגם, וברדיוס של 0.5, 0.85, או 1.3 מטרים בהתאם לדגם, ולבצע פעולות בדיוק של ±0.03, ±0.05, או ±0.1 מ”מ בהתאם לדגם. ניתן לחבר ל UR מצלמות לזרוע או בנקודה קבועה בסביבת הקובוט המאפשרות לו ללמוד את הסביבה בה הוא נמצא. מרגע הגעת רכיבי הUR לשערי המפעל אפשר בתוך שעות ספורות להרכיב אותו, לשלב אותו בעמדת עבודה קיימת ולהתחיל את העבודה איתו. כיום ניתן לפגוש את ה-UR בקשת רחבה של תחומי תעשייה כגון פלסטיקה, אלקטרוניקה, אוטומציה כללית ובמעבדות.

בטיחות מעל הכול

זרוע הקובוט "מרגישה" את דרכה. במידה ואדם או חפץ עומדים בדרכה של הזרוע, היא תיעצר. הקובוט בנוי לעבוד בסביבה אנושית ללא צורך בהקמת תשתית מיוחדת המיועדת ליצירת הפרדה בינו לבין העובדים בסביבה. עם זאת, חשוב לבצע ניתוח סיכונים למרחב העבודה בו עובד הקובוט, כמו שמתבצע ביישום של כל ציוד או מכונה ברצפת הייצור.

הטמעה קלה ומהירה

בניגוד לרובוטים הקיימים כיום אשר מחייבים ידע בתכנות, ה- UR לומד מהמפעיל מה עליו לעשות. כבר בראשית ההכשרה, יכול המפעיל ללמד את הקובוט לבצע פעולות פשוטות. כיצד? המפעיל בעזרת ממשק מיוחד, מזיז את הזרוע ומלמד את הקובוט לבצע את המשימה פעם אחת. לחיצה נוספת – והקובוט מתחיל לבצע את מה שהמפעיל שלו לימד אותו פעם אחר פעם! בהכשרה ארוכה יותר, היכולה להמשך מספר 3 ימים, יוכל המפעיל ללמד את הקובוט לבצע פעולות מורכבות הכוללות התניות, השהייה, הוספת חומרה ועוד. בניגוד לרובוטים הסטנדרטיים, הנזקקים למספר חודשי הקמה, עם ה-UR אפשר להתחיל לעבוד בתוך זמן קצר.

יישום מיידי והחזר השקעה מהיר

ה-UR נבנה במטרה לשמש קשת רחבה של יישומים בעולם התעשייתי. שלא כמו במערכים רובוטיים אחרים הטמעתו אינו דורשת הכנה מיוחדת כלשהי בסביבת העבודה והוא מגיע לשערי המפעל שעל גביו היישומים המתאימים שהוכנו מבעוד מועד. מכיוון שמדובר בתצורה פיסית אחת ויחידה אין צורך בקיומו של תהליך הקמה ואפיון ארוכים ומורכבים, עובדה החוסכת בעלות באופן מהפכני בענף. מחירו הנמוך יחסית הופך אותו מתאים גם למפעליי תעשייה בסדר גודל בינוני וקטן, שתהליכי מיכון היו יקרים ומסורבלים מידי בעבורם.